In de parkaanleg van landgoed Vollenhof is de formele stijl van de achttiende-eeuwse buitenplaats nog goed te herkennen.

De langwerpige plattegrond van het huis wordt herhaald in de rechthoek van de gracht, die weer overeenkomt met de langgerekte vorm van het omringende landgoed. Die vorm tenslotte gaat terug op de smalle kavels die karakteristiek zijn voor de middeleeuwse veenontginning Oldebroek.

De oprijlaan met toegangspoort leidt langs de gracht met beukenhaag naar het huis. Rond de gracht liggen weilanden, waar eens sterrenbossen te vinden waren. Ze worden afgewisseld door een stelsel van lanen, singels en bospercelen die in rechte hoeken op elkaar aansluiten.

Het eikenhakhout, dat vroeger belangrijke inkomsten gaf, is in de twintigste eeuw tot opgaand eikenbos uitgegroeid. In het voorjaar en najaar worden de bosranden gekleurd door het krentenboompje.

Vermeldenswaard zijn verder de majestueuze beukenlaan, de knotlindes met grillige stammen en de grote dennen in het Jeruzalembos. Een kronkelig eikenlaantje in het Slingerbos leidt langs een markante oude lariks die zijn takken uitspreidt boven een poeltje.

Het kerkepad, dat het landgoed halverwege doorsnijdt, voert langs het vijverpark van het naastgelegen landgoed Oldhorst, waar eeuwenoude bomen te vinden zijn. De natuurlijke landschapsstijl van dat verwilderde park, met zijn glooiende oevers en slingerende paden, vormt een fraai contrast met het formele lanenstelsel van de Vollenhof.

De gebouwen en het park van de historische buitenplaats Vollenhof zijn beschermd als rijksmonument. Het park is opengesteld voor wandelaars.